המערכת מסוגלת לזהות נזקים חיצוניים ברכבים מתמונות בלבד ובאופן אוטומטי באופן מיידי, ובסיום היא מייצרת דוח נזקים כולל עלות עבודה לנזקים שזוהו.
תמונות נשלחות למערכת בעת החיתום, ובעת התאונה המערכת כבר מדווחת על נזקים קודמים הקיימים ברכב.

המערכת מזהה ומסמנת על גבי התמונות את אזורי הפגיעה.
שרטוט נזקים על התמונות
 

המערכת מסמנת את סוגי הנזקים (כגון: שבר או שריטה) ואת חומרת הנזק בהשוואה לשטח
החלק.

חישוב סוג וחומרת הנזקים

 

נוצרת הערכת נזק אוטומטית לפריטים במידה והיו מחליפים את החלקים הנפגעים.