תוכנת התיק האלקטרוני של דטה קאר מקבלת את האומדנים מהשמאים, כמו את תיק השמאות הסופי, יודעת לנתב אותו לגורם המתאים בחברה ומסייעת לנהל את תהליכי העבודה לסילוק תביעות הרכב בחברות הבטוח והליסינג בצורה חכמה ויעילה, תוך מתן דגש על פס ייצור ייחודי לכל חברה וחברה המשתמשת במערכת.