התוכנה מתאימה את עצמה לעבודת השמאי וכוללת טקסטים קבועים ובניית דוחות דינמית.
התוכנה מותאמת לכל חברת ביטוח בנפרד, דטה קאר מתאימה פס ייצור ייחודי לכל חברה כולל טפסים, דוחות ונתונים.