• המערכת מסוגלת להציג ולחשב מחירי חלפים וערך רכב כבר במוסך

  • מקצרת את זמני העבודה של השמאי במשרד.

  • מאפשרת שיחת וידאו מול המוסך לתוספות ופירוקים.

  • מאפשרת שליחת בקרה מהירה לחברת ביטוח עוד לפני דוח האומדן הראשוני של השמאי.

הצעות תיקון בנייד - מסכי המערכת

מסך כניסה

  • במסך הראשי ניתן להתחיל תהליך של יצירת הצעת תיקון חדשה.
  • קיימת אפשרות לעבור על הצעות תיקון קודמות, לערוך אותן ולשלוח למשרד השמאי או למוסך.